ნინო ნემსაძე – უფროსი სპეციალისტი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, საქართველოს პარლამენტი
☎ (+99532)2281624
ოთახი: C-412
ელ. ფოსტა: [email protected]